23 Μαΐου, 2022 02:17

Roma Gallery : «Δανιήλ, το φως, η φυσική και η μεταφυσική του» Β’ μέρος «Η ωρίμανση»

Από 17 Ιουνίου 2021 έως 6 Σεπτεμβρίου 2021


Μετά το Α’ μέρος της έκθεσης «Δανιήλ, το φως, η φυσική και η μεταφυσική του», το οποίο υπάρχει και διαδικτυακά στον σύνδεσμο: https://www.roma-gallery.com/danil-panagopoulos-exhibition/ , η Roma Gallery παρουσιάζει το Β’ μέρος της έκθεσης με έργα του καλλιτέχνη Δανιήλ Παναγόπουλου. Στην δεύτερη ενότητα θα παρουσιαστούν οι συνθέσεις της ωριμότητάς του τα λεγόμενα “Κουτιά”(Boîtes) τη δεκαετία του 1960, τις συνθέσεις με τα διπλωμένα, επιζωγραφισμένα χαρτόνια και βέβαια οι μνημειακές του λινάτσες (1970 – 2007), αυτές που συνθέτει, που κατασκευάζει σαν αληθινός μηχανικός φωτός.

Danil (Panagopoulos)
Untitled
Oil on cardboard and wood
95 x 73.5 cm

Danil (Panagopoulos)
Untitled
Oil on cardboard and wood
57 x 57 cm

Danil (Panagopoulos)
“ΙΙΙ-V/82”, 1982
Oil on burlap fabric
184 x 115 cm

Life & Culture