19 Μαΐου, 2022 05:22

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης στον Κορνήλιο Καστοριάδη

Η φιλοσοφία της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης στον Κορνήλιο Καστοριάδη : προεκτάσεις και κατευθύνσεις στη σύγχρονη κοινωνία. (Εισήγηση στο Συνέδριο...

Life & Culture