9 Δεκέμβριος, 2021 00:40

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης στον Κορνήλιο Καστοριάδη

Η φιλοσοφία της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης στον Κορνήλιο Καστοριάδη : προεκτάσεις και κατευθύνσεις στη σύγχρονη κοινωνία. (Εισήγηση στο Συνέδριο...

Life & Culture