Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και των στρατών Κατοχής

Στον κατάλογο αυτό της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων, έκδοσης 1946, καταγράφονται όλες οι ζημιές που προκάλεσαν οι κατακτητές της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Κατοχής.


Μπορείτε να το αναγνώσετε ή κατεβάσετε εδώ

Leave comment