22 Μαΐου, 2022 13:04

13ο Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία (11-13/11/21)

Από 11 έως 13 Νοεμβρίου 2021


Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»/ΙΕΛ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/ Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), τον Οργανισμό για την ∆ιάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (Ο∆ΕΓ), την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ), την Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας (ΕΕΜ) και το Ελληνικό ∆ίκτυο Ορολογίας (Ε∆Ο) διοργανώνουν το 13ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Το Συνέδριο είναι αφιερωμένο στον Ιωάννη Καποδίστρια. Θα πραγματοποιηθεί στις 11-13 Νοεμβρίου 2021, διαδικτυακά.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση αφενός της σημερινής κατάστασης της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της διάσταση και αφετέρου αρχών, μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων της σύγχρονης επιστήμης της Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην ελληνική γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής γλώσσας. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν 35 ανακοινώσεις Ελλήνων επιστημόνων.

Αιτήσεις εγγραφών: ως τις 9 Νοεμβρίου 2021

Για εγγραφή κατεβάστε την Αίτηση εγγραφής από τον σύνδεσμο:
http://www.eleto.gr/download/Conferences/13th%20Conference/13thHeLaTerm-2021-Form_GR.rtf

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου και οι περιλήψεις των ανακοινώσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του 13ου Συνεδρίου, http://www.eleto.gr/gr/Conference13.html όπου και προστίθενται συνεχώς όλες οι νεότερες πληροφορίες για το Συνέδριο.

Επικοινωνία:
Γραμματεία του Συνεδρίου: τηλ. +30 210 7245534, ηλ-ταχ. tsiamasge54@outlook.com.gr
Οργανωτική Επιτροπή: τηλ. +30 6974321009, ηλ-ταχ. valeonti@otenet.gr

Life & Culture