19 Μαΐου, 2022 05:36

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει την προστασία των εργαζομένων στον πολιτισμό

Οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από την κρίση του κορονοϊού. Μάθετε τι ζητάει το Κοινοβούλιο για την προστασία τους.

Οι τέχνες και ο πολιτισμός έχουν προσφέρει ασφάλεια και παρηγοριά σε πολλούς ανθρώπους που δοκιμάστηκαν από την πανδημία του κορονοϊού. Παρ’όλα αυτά, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την πανδημία.

Ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας επλήγησαν περισσότερο από τον τουρισμό, με τα έσοδά τους να μειώθηκαν πάνω από 30% το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Οι τομείς της μουσικής και των τεχνών του θεάματος είδαν τον κύκλο εργασιών τους να μειώνεται κατά 75% και 90% αντίστοιχα.

Ευρωπαϊκό Καθεστώς του Καλλιτέχνη

Το Κοινοβούλιο ζητά τη θέσπιση “ευρωπαϊκού καθεστώτος του καλλιτέχνη” για τη διασφάλιση μεγαλύτερης σταθερότητας, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τις εργασιακές συνθήκες αλλά και ελάχιστες προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ίσης πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, στην υγειονομική περίθαλψη, σε προγράμματα συνταξιοδότησης καθώς και την υιοθέτηση ενός κοινού ορισμού για τους καλλιτέχνες.

Απλουστευμένη κινητικότητα

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με το νομικό καθεστώς των καλλιτεχνών εμποδίζουν τις συνεργασίες και τα διασυνοριακά πρότζεκτ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν την κινητικότητα μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων στον κλάδο του πολιτισμού, της μείωσης της γραφειοκρατίας και της αποφυγής τη διπλής φορολόγησης.

Ζήτησαν, επίσης, τη δημιουργία συγκεκριμένων προγραμμάτων που θα ενθαρρύνουν την κινητικότητα των νέων δημιουργών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πνευματικά δικαιώματα : προστασία από τις πλατφόρμες ψηφιακού περιεχομένου

Πολλοί δημιουργοί και ερμηνευτές άρχισαν να χρησιμοποιούν νέες πλατφόρμες ψηφιακού περιεχομένου κατά τη διάρκεια της κρίσης. Από τη μια πλευρά μπόρεσαν, με αυτόν τον τρόπο, να έρθουν σε επαφή με το κοινό. Από την άλλη όμως εκτέθηκαν σε αθέμιτες πρακτικές. Για παράδειγμα, η επιβολή “ρητρών εξαγοράς” στέρησε από τους δημιουργούς τη δυνατότητα να πληρώνονται κάθε φορά που προβάλλεται η δουλειά τους. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι καλλιτέχνες θα έχουν πρόσβαση σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και ότι όλα τα έσοδα θα διανέμονται δίκαια σε όλους τους δημιουργούς και τους κατόχους των δικαιωμάτων.

Πηγή: www.europarl.europa.eu

Life & Culture